Vay mua nhà ở xã hội dành cho những đối tượng nào?

Người lao động có thu nhập thấp, công chức, viên chức, cán bộ, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang,… là đối tượng vay mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. Đối tượng vay mua nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ Theo Nghị