Thẻ: chủ đầu tư

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

Nội dung bài viết:Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thịĐiểu 20. Lựa chọn chủ dầu tư dự ánViệc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điểu 20 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hộiĐiều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P4

Nội dung bài viết:Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giaoĐiều 10. Phát triển nhà ỏ xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)1. Việc phát triển nhà ở xã hội theo hình thức BT chỉ áp dụng đối với trường hợp xây dựng nhà ở

Phát triển nhà ở tái định cư – P2

Nội dung bài viết:Nguồn vốn phát triển nhà ỏ tái định cưĐiều 9. nguồn vốn phát triển nhà ỏ tái định cư1. Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu công trình, trái phiếu Chínhphủ;2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của

Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị

Nội dung bài viết:Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thịĐiểu 40. Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối vổi các dự án đẩu tư xây dựng công trình trong đô thị1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị được thực hiện theo quy định

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P3

Nội dung bài viết:Tiêu chuẩn thiết kế nhà ỏ xã hộiĐiểu 7. tiêu chuẩn thiết kế nhà ỏ xã hội1. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định sau đây:a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước