Đã trở thành một thông lệ, quý 4 luôn là thời điểm sôi động nhất trong năm của thị trường bất động sản Việt Nam. Cũng chính vì thế mà đây cũng là quý được các doanh nghiệp đẩy mạnh các chiến dịch bán hàng. Thống kê mới nhất của Công ty tư vấn BĐS