Thẻ: cưỡng chế

Thủ tục hành chính về đất đai

Điều 195. Các thủ tục hành chính về Đất đai1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;b) Thù tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Điều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ỏ1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.2. Tranh chấp về nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. khiếu nại, tố cáo về nhà ở” width=”383″ height=”296″ /> Giải

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P3

Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiẻm đếm được quy định như sau:a) ủy ban

Phá dỡ nhà ở

Điều 83. Các trường hợp nhà ỏ phải phá dỡ1. Nhà ỏ bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sập đổ đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng công trinh xây dựng.2. nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P4

Điều 71. cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật này.2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau