Thẻ: đầu tư xây dựng

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P2

Nội dung bài viết:Điều 10. Vi phạm quy định vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐiều 10. Vi phạm quy định vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sauđây:a) Không thành

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiểu 13. Quy định vể việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này; mỗi hộ

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hộiĐiều 4. Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội là nhà ở được đầu tư xây dựng có sự hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hộiĐiều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với nhà thầu – P3

Nội dung bài viết:Điểu 27. vi phạm quy định về thi công xây dựngĐiểu 27. vi phạm quy định về thi công xây dựng 1. Xử phạt hành vi thi công xây dựng không có phương tiện che chắn; để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu