Thẻ: đô thị

Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng – P4

Nội dung bài viết:Điều 12. Điều chỉnh giấy phép xây dựngĐiều 12. Điều chỉnh giấy phép xây dựng Việc điều chỉnh giấy phép xây dựng quy định tại Điều 10 Nghị định 64/CP thực hiện như sau:1. Đối với Công trình:a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục

Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết

Nội dung bài viết:thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiếtĐiểu 10. Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn1. Cụ thể hóa các công trình điểm nhấn được xác định từ quy hoạch phân khu, định hình thiết kê’ kiến trúc công

Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

Nội dung bài viết:Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhânĐiểu 41. Hình thức phát triển nhà ỏ riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân1. Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở trong khuôn viên đất ở

Đất phi nông nghiệp – P1

Nội dung bài viết:Đất ở tại nông thônĐiều 143. đất ở tại nông thôn1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông

Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thị – P1

Nội dung bài viết:Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thịĐiểu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công

Khu vực phát triển đô thị – P3

Nội dung bài viết:Khu vực phát triển đô thị Điểu 8. Về thẩm quyển phê duyệt khu vực phát triển đô thịThẩm quyền phê duyệt khu vực phát triển đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. khu vực phát triển đô thị 3″ width=”476″ height=”317″ /> Khu vực

Khu vực phát triển đô thị – P1

Nội dung bài viết:Khu vực phát triển đô thị Điểu 3. Về trách nhiệm lập, thẩm định hổ sơ để xuất khu vực phát triển đô thị1. Trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành chính của 01