Thẻ: dự án

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

Nội dung bài viết:Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thịĐiểu 20. Lựa chọn chủ dầu tư dự ánViệc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điểu 20 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Nội dung bài viết:Đánh giá thực trạng triển khai và phân loại các dự án phát triển nhà ởĐiểu 25. Rà soát phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hộiĐiều 4. Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội là nhà ở được đầu tư xây dựng có sự hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P4

Nội dung bài viết:Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giaoĐiều 10. Phát triển nhà ỏ xã hội theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)1. Việc phát triển nhà ở xã hội theo hình thức BT chỉ áp dụng đối với trường hợp xây dựng nhà ở

Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị

Nội dung bài viết:Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thịĐiểu 40. Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối vổi các dự án đẩu tư xây dựng công trình trong đô thị1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị được thực hiện theo quy định

Các điều khoản về xử lý chuyển tiếp

Nội dung bài viết:Các điều khoản về xử lý chuyển tiếpĐiều 47. Nguyên tắc chungViệc xử lý chuyển tiếp các quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị được thực hiện kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và theo các nguyên tắc sau:1. Thiết lập lại trật