Điều 35. vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đổng đối với một trong các hành vi sauđây:a) Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất dộng sản thuộc diện phải giao dịch qua