Thẻ: hạ tầng kỹ thuật

Phát triển nhà ở tái định cư – P1

Điểu 4. Nguyên tắc phát triển nhà ỏ tái định cư1. phát triển nhà ở tái định cư phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phải đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội; tuân thủ

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P2

Điều 10. Vi phạm quy định vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sauđây:a) Không thành lập hoặc thành lập ban quản lý dự án không đủ điều kiện năng lực theo quy định;b) Không

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Điều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển khu kinh tế,