Thẻ: hợp đồng

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Điều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội theo dự

Phát triển nhà ở tái định cư – P4

Điều 13. Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư1. Căn cứ kế hoạch phân bổ số lượng nhà ỏ tái định cư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư được cấp có thẩm quyền lựa chọn quy định

Thế chấp nhà ở

Điều 114. Điều kiện thế chấp nhà ỏchủ sở hữu nhà ỏ được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hon tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp tại một tổ chức tín dụng. Điều 115.

Tổ chức thực hiện quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bổi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

Điểu 8. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013. Điểu 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm

Mua bán nhà ở

Điểu 94. Giá mua bán nhà ỏgiá mua bán nhà ỏ do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt quá khung giá dó. Mua bán nhà ở Điểu 95. Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần1. Việc mua bán

Điều khoản về đổi nhà ở

Điều 109. Đổi nhà ỏ thuộc sở hữu chung1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu