Thẻ: kinh doanh bất động sản

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản – P2

Điều 37. vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.Q00.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Đào tạo, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo không đúng quy

Quy định về chế độ báo cáo

Điểu 3. Báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản ở địa phương 1. Đơn vị lập báo cáo: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2. Nội dung báo cáo:Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư các dự án bất động

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Điểu 1. Phạm vi điểu chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất