Thẻ: mua bán

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiểu 13. Quy định vể việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này; mỗi hộ

Mua bán nhà ở

Nội dung bài viết:Mua bán nhà ởĐiểu 94. Giá mua bán nhà ỏgiá mua bán nhà ỏ do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt quá khung giá dó. Mua bán nhà ở Điểu 95. Mua bán nhà ở trả

Quy định chung đối với giao dịch về nhà ở

Nội dung bài viết:Giao dịch về nhà ởĐiểu 90. Các hình thức giao dịch về nhà ỏGiao dịch về nhà ở gồm các hình thức mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyển quản lý nhà ở. Điểu 91. Điểu kiện của