Thẻ: nhà chung cư

Bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở

Điều 74. bảo hành nhà ỏ1. nhà ở được bảo hành sau khi hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng. 2. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở có trách nhiệm bảo hành

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản – P2

Điều 37. vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.Q00.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Đào tạo, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo không đúng quy

Quản lý việc sử dụng nhà chung cư

Điểu 70. Phần sở hữu riêng và phẩn sở hữu chung trong nhà chung cư1. Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà chung cư có phần sở