Điểu 54. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đổi với một trong các hành vi sau đây:a) Không công khai các thông tin về dự án nhà ở hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác các thông tin về dự án