Thẻ: nhà ở cũ

Quy định về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P5

Nội dung bài viết:Điểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nướcĐiểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nước 1. Việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh

Quản lý cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P3

Nội dung bài viết:Quản lý cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcĐiểu 28. Hợp đổng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước1. hợp đồng thuê nhà ỏ cũ thuộc sở hữu nhà nước phải có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP