Thẻ: nhà ở thương mại

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng

Phát triển nhà ở tái định cư – P4

Nội dung bài viết:Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cưĐiều 13. Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư1. Căn cứ kế hoạch phân bổ số lượng nhà ỏ tái định cư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hộiĐiều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch

Thông tư số 18/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở

Nội dung bài viết:Xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ởĐiều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư sô’ 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P5

Nội dung bài viết:Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ở xã hộiĐiểu 12. Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ỏ xã hội1. Dự án phát triển nhà ở xã hội dược Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền

Phát triển nhà ở thương mại

Nội dung bài viết:Phát triển nhà ở thương mạiĐiều 34. Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại.2. Tổ chức, cá nhân

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong quản lý phát triển nhà và công sở

Nội dung bài viết:Điểu 54. Vi phạm quy định về phát triển nhà ởĐiều 55. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà ởĐiểu 54. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đổi với một trong các hành vi sau đây:a) Không