Thẻ: nhà ở

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, trừ trường hợp quy định

Bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở

Điều 74. bảo hành nhà ỏ1. nhà ở được bảo hành sau khi hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng. 2. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở có trách nhiệm bảo hành

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

Điểu 149. Xử lý đối với người vi phạm pháp luật về nhà ở1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.2. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà

Hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở

Điều 62. Đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hỗ trợ, tạo điểu kiện cải thiện nhà ở1. Người có công với cách mạng.2. Hộ gia đình nghèo ở miền núi hoặc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.3. Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.ủy ban nhân

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Điều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ỏ1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.2. Tranh chấp về nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. khiếu nại, tố cáo về nhà ở” width=”383″ height=”296″ /> Giải