Thẻ: nhà ở

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Nội dung bài viết:Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bánĐiểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh

Bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở

Nội dung bài viết:Bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ởĐiều 74. bảo hành nhà ỏ1. nhà ở được bảo hành sau khi hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng. 2. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở; tổ chức, cá nhân cung

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

Nội dung bài viết:Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ởĐiểu 149. Xử lý đối với người vi phạm pháp luật về nhà ở1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu

Hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở

Nội dung bài viết:Tạo điều kiện cải thiện nhà ởĐiều 62. Đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hỗ trợ, tạo điểu kiện cải thiện nhà ở1. Người có công với cách mạng.2. Hộ gia đình nghèo ở miền núi hoặc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.3. Hộ gia đình

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Nội dung bài viết:Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ởĐiều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ỏ1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.2. Tranh chấp về nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của