Thẻ: ô nhiễm môi trường

Vi phạm quy định về cấp nước, thoát nước

Điều 41. vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đổng đối với một trong các hành vi: Đổ phân rác, phế thải xây dựng; chăn nuôi súc vật; trồng cây hoa màu trong khu vực an toàn giếng