Thẻ: phát triển đô thị

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P2

Nội dung bài viết:Điều 10. Vi phạm quy định vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐiều 10. Vi phạm quy định vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sauđây:a) Không thành

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

Nội dung bài viết:Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thịĐiểu 20. Lựa chọn chủ dầu tư dự ánViệc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điểu 20 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề

Phát triển nhà ở tái định cư – P2

Nội dung bài viết:Nguồn vốn phát triển nhà ỏ tái định cưĐiều 9. nguồn vốn phát triển nhà ỏ tái định cư1. Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu công trình, trái phiếu Chínhphủ;2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của

Đất phi nông nghiệp – P1

Nội dung bài viết:Đất ở tại nông thônĐiều 143. đất ở tại nông thôn1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông

Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thị – P1

Nội dung bài viết:Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thịĐiểu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công

Khu vực phát triển đô thị – P3

Nội dung bài viết:Khu vực phát triển đô thị Điểu 8. Về thẩm quyển phê duyệt khu vực phát triển đô thịThẩm quyền phê duyệt khu vực phát triển đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. khu vực phát triển đô thị 3″ width=”476″ height=”317″ /> Khu vực

Các điều khoản về xử lý chuyển tiếp

Nội dung bài viết:Các điều khoản về xử lý chuyển tiếpĐiều 47. Nguyên tắc chungViệc xử lý chuyển tiếp các quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị được thực hiện kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và theo các nguyên tắc sau:1. Thiết lập lại trật

Khu vực phát triển đô thị – P4

Nội dung bài viết:Khu vực phát triển đô thịĐiểu 15. về thành lập, giải thể Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị1. Các khu vực phát triển đô thị phải có Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị gồm:a) Khu vực phát triển đô thị tại các đô thị có đồ