Thẻ: phát triển nhà ở

Phát triển nhà ở tái định cư – P1

Điểu 4. Nguyên tắc phát triển nhà ỏ tái định cư1. phát triển nhà ở tái định cư phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phải đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội; tuân thủ

Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

Điểu 41. Hình thức phát triển nhà ỏ riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân1. Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của mình.2. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của

Phát triển nhà ở thương mại

Điều 34. Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại.2. Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư phát triển nhà ở

Quy định chung về phát triển nhà ở

Điều 23. Mục tiêu phát triển nhà ỏ1. Phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích nhà ở.2. phát triển nhà ở phải bảo đảm cho công dân có chỗ ở phù hợp với khả năng thu nhập của các đối tượng

Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính

Điều 59. thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chínhNgười có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 67,