Thẻ: quản lý sử dụng

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Nội dung bài viết:Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bánĐiểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh

Quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biểnĐiểu 5. Chế độ sử dụng đất1. Đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã được giao, cho thuê sử dụng vào