Thẻ: quản lý sử dụng

Quy định chung về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

Điểu 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Quản lý, sử dụng đất bãi

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, trừ trường hợp quy định

Tổ chức thực hiện quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bổi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

Điểu 8. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013. Điểu 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm