Thẻ: quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất – P1

Nội dung bài viết:Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đấtĐiều 173. quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều

Quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biểnĐiểu 5. Chế độ sử dụng đất1. Đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã được giao, cho thuê sử dụng vào

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Nội dung bài viết:Luật đất đaiĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất

Nội dung về giá đất

Nội dung bài viết:Nguyên tắc, phương pháp định giá đấtĐiều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:a) Theo mục đích sử dụng đẳt hợp pháp tại thời điểm định giá;b) Theo thời hạn sử dụng đất;c) Phù hựp với giá đất phổ