Thẻ: sàn giao dịch bất động sản

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản – P2

Điều 37. vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.Q00.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Đào tạo, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo không đúng quy