Thẻ: sở hữu nhà nước

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Nội dung bài viết:Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bánĐiểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh

Quy định về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P5

Nội dung bài viết:Điểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nướcĐiểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nước 1. Việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh

Điều khoản về đổi nhà ở

Nội dung bài viết:Điều khoản về đổi nhà ởĐiều 109. Đổi nhà ỏ thuộc sở hữu chung1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở