Thẻ: tài liệu đất đai

Quy trình chỉnh lý tài liệu đất đai

Sơ đồ quy trình chỉnh lý tài liệu đất đai tài liệu đất đai” width=”418″ height=”246″ /> 1.1. chỉnh lý tài liệu dạng giấy 1.1.1. Công tác chuẩn bịa) Lập kế hoạch chỉnh lý tài liệu;b) Giao nhận tài liệu, vận chuyển đến nơi chỉnh lý; vệ sinh sơ bộ tài liệu;c) Soạn thảo các

Quy trình kiểm tra, tiếp nhận tài liệu đất đai

      Sơ đồ quy trình kiểm tra, tiếp nhận tài liệu Đất đai tài liệu đất đai” width=”396″ height=”200″ /> 1.1. Công tác chuẩn bị 1.1.1. Lập kế hoạch tiếp nhận tài liệu (thống nhất với đơn vị giao nộp về thời gian, nhân lực, phương thức giao nhận).1.1.2. Hướng dẫn lập biểu