Thẻ: tố cáo

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Điều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ỏ1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.2. Tranh chấp về nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. khiếu nại, tố cáo về nhà ở” width=”383″ height=”296″ /> Giải