Thẻ: vi phạm hành chính

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P2

Điều 10. Vi phạm quy định vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sauđây:a) Không thành lập hoặc thành lập ban quản lý dự án không đủ điều kiện năng lực theo quy định;b) Không

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P4

Điều 17. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với nhà thầu – P1

Điểu 21. vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi sau đây:a) Hoạt động vượt quá điều kiện năng lực hành nghề theo quy định; hoạt động

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P3

Điều 14. Vi phạm quy định về giải phóng mặt bằng xây dựng công trình 1. phạt tiền từ 30.000.000 đổng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sauđây:a) Tổ chức giải phóng mặt bằng sai quy hoạch xây dựng hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư – P1

Điều 6. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Điểu 1. Phạm vi điểu chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất

Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính

Điều 59. thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chínhNgười có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 67,