Thẻ: vi phạm quy định

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản – P2

Điều 37. vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.Q00.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Đào tạo, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo không đúng quy

Vi phạm quy định về cấp nước, thoát nước

Điều 41. vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đổng đối với một trong các hành vi: Đổ phân rác, phế thải xây dựng; chăn nuôi súc vật; trồng cây hoa màu trong khu vực an toàn giếng

Vi phạm quy định về chiếu sáng và cây xanh đô thị

Điều 48. vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trang trí, treo biển quảng cáo và các vật dụng khác vào cột đèn chiếu sáng mà không dược phép hoặc

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Điều 39. vi phạm quy định về chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:a) Chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp;b)